Thành thạo family cơ bản

Nắm vững kiến thức quản lý family, biết cách dựng thiết bị thực tế