Điều khoản sử dụng trên Engatech Training

  1. Nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền và các chính sách của Nhà nước. Trường hợp phát hiện, chúng tôi xóa bỏ tài khoản và cung cấp thông tin của người dùng đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.
  2. Không bàn luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc. Mọi vi phạm sẽ bị xóa tài khoản và xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.
  3. Khi đăng ký tài khoản trên Engatech Training, người dùng (ND) phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên, Email, Số điện thoại. Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc hỗ trợ ND trong quá trình sử dụng, hỗ trợ bài học, hoàn tiền …. Engatech Training chỉ hỗ trợ những ND điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sẽ không được giải quyết.
  4. Khi đăng ký tài khoản tại Engatech Training ND sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào website và các dịch vụ của Engatech Training. ND có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài, Engatech Training sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
  5. Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của Engatech Training ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.
  6. Nghiêm cấm việc sử dụng chung tài khoản. Việc 2 hoặc nhiều người cùng sử dụng chung một tài khoản khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức.
  7. Nghiêm cấm việc can thiệp, phá hoại hay đăng nhập trái phép vào Engatech Training. Khi phát hiện chúng tôi xóa tài khoản và truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
  8. Nghiêm cấm việc xúc phạm, nói tục, chửi bậy, quấy rồi người khác khi sử dụng dịch vụ trên Engatech Training. Khi bị phát hiện chúng tôi sẽ xóa tài khoản ngay lập tức.
  9. Engatech Training có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của ND trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của ND.
  10. Engatech Training có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website hoặc các kênh truyền thông khác của Engatech Training.