Trong quá trình học viên tham gia khóa học, Engatech-Training sẽ hỗ trợ đầy đủ tài liệu học để đảm bảo học viên có thể thực hiện thành công các dự án thực tế :

– Các bản vẽ autocad kiến trúc và cơ điện cần thiết

– Các family thiết bị vật tư cần thiết phù hợp với dự án triển khai như : bơm nước, chiller, thiết bị VRV, van, phụ kiện ống nước, ống gió

– Các Block CAD cho thiết bị, vật tư

– Catalogue thiết bị, vật tư cho tất cả các hệ thống : HVAC, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, điện