Hướng dẫn hoàn học phí

Nếu quý khách không hài lòng về chất lượng các khóa học của Engatech Training, quý khách đều có thể được hoàn học phí. Điều kiện để hoàn học phí như sau:

  • Thời hạn cho việc hoàn học phí là 7 ngày kể từ ngày kích hoạt khóa học
  • Học viên chưa xem hết 30% số bài học

Để nhận lại học phí, quý khách vui lòng gửi email đến support1@engatech.com.vn:

  • Tiêu đề email: Đề nghị hoàn tiền
  • Nội dung email: Thông tin của học viên (Họ tên, Tên tài khoản, Số điện thoại, Khóa học muốn hoàn tiền); Thông tin tài khoản nhận tiền (Tên ngân hàng, chi nhánh, chủ tài khoản, số tài khoản)

Trong các trường hợp trên, quý khách chỉ cần gửi email phản hồi sẽ được hoàn học phí 100% mà không cần phải giải thích lý do.

Lưu ý:

  • Số tiền quý khách nhận được sẽ trừ đi phí chuyển khoản
  • Chúng tôi chỉ hoàn tiền khi nhận được email từ địa chỉ email quý khách đăng ký trong tài khoản
  • Qúy khách sẽ nhận lại học phí trong vòng 3 ngày kể từ lúc gửi yêu cầu hoàn học phí

Thông tin số lượng video đã xem