Revit MEP thực tế – Hệ thống điện

Bài Học
2.2 – Thiết lập lưới trục và level tầng
33 Views

Câu Hỏi

  • 0

    Cau hoi

    VoDinhTrung
    Trả lời

    Em insert file revit thì nó hiện như này là sao vậy ạ. cái khung màu xanh khi rê chuột vào level không xuất hiện. Cho em hỏi làm sao khắc phục ?

Tài Liệu Đính Kèm