REVIT MEP thực tế – Hệ thống điện

Bài Học

https://youtu.be/xIzQpJxC6ME

11.1 – Lập bảng thống kê khối lượng từ mô hình
64 Views

Câu Hỏi

 • 0

  hungnhrevitmep
  Trả lời

  – Anh ơi, có thể xuất ra khối lượng của một tầng và một khu vực được không?
  – Anh ơi, muốn xuất ra khối lượng dây và cáp thì làm cách nào?

 • 0

  hungnhrevitmep
  Trả lời

  Như vậy là mình không tính được khối lượng của dây và cáp ở trong revit một cách chính xác được à? Vẫn phải làm thủ công à?

 • 0

  @pump_upp - best crypto pumps on telegram !

  dm337799
  Trả lời

  https://t.me/pump_upp – best crypto pumps on telegram
  Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !

Tài Liệu Đính Kèm