Một số video về các dự án Revit MEP Engatech đã triển khai

1.Mô hình phòng máy chiller

https://youtu.be/zeN3-Q5pQ6s

 

1. Phòng bơm chữa cháy

 

 

2. Phòng bơm nước

 

 

3. Xử lý xung đột giữa các hệ thống

 

4. Mô hình Revit HVAC VRV – LOD400

https://youtu.be/g3yTxcNnOpI