Trong quá trình học viên học online tại Engatech-Training, học viên sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ bởi nhiều kỹ sư cơ điện nhiều năm kinh nghiệm các lĩnh vực cơ điện :

– Lĩnh vực điều hòa không khí và thông gió

– Lĩnh vực cấp thoát nước

– Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

– Lĩnh vực điện và điều khiển

– Lĩnh vực xử lý nước thải