Revit MEP Level 1 – Cấp thoát nước(Version2016)

Bài Học
3.9 – Thiết lập lưới trục và level tầng
42 Views

Câu Hỏi

 • 0

  Đỗ Duy Thành
  Trả lời

  GIÚP EM XỬ LÝ LỖI NÀY VỚI Ạ, TẦNG 1 HIÊN LỖI NHƯ BÊN DƯỚI, TẦNG 2 VẪN LÀM BÌNH THƯỜNG.
  None of the created elements are visible in Floor Plan.
  You may want to check the active view, its Parameters, and Visibility settings, as well as any Plan Regions and their settings.

Tài Liệu Đính Kèm